Vaikų dienos centras „Šypsenėlė”


Marcinkonių kaimo bendruomenės Vaikų dienos centras „Šypsenėlė“ – tai nuo 2019 metų liepos 1 d. vykdomas projektas Marcinkonių kaime, Miškininkų g. 53, mokyklos patalpose.  Vaikų dienos centrą lanko 19 vaikų. Čia juos nukreipia mokyklos, Vaiko teisių Apsaugos tarnyba, socialiniai darbuotojai, taip pat vaikai ateina į centrą, susižinoję apie jį iš savo draugų. Centre jie gali būti penkias dienas per savaitę po 4 val.

       Vaikai yra prižiūrimi. Esant poreikiui jie gali išsimaudyti, išsiskalbti, gauti drabužių, žaislų, higienos prekių,  kanceliarinių priemonių, mokomi gaminti maistą.

        VDC  MISIJA – mažinti socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų vaikų bei jų šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę.

         VDC VIZIJA – dienos centrą paversti traukos centru, skatinančiu vaikų laisvalaikio užimtumą bei socialinių įgūdžių ugdymą.

        DIENOS CENTRO TIKSLAS – organizuoti ir teikti socialines paslaugas įvairaus amžiaus Marcinkonių  seniūnijos vaikams.

 Uždaviniai:

–  formuoti vertybines ir pilietines nuostatas;

–  planuoti ir organizuoti vaikų laisvalaikio veiklas;

–  sudaryti sąlygas paruošti pamokas ir ugdyti socialinius įgūdžius;

–  ugdyti pažinimo, kūrybingumo ir socialines kompetencijas;

–  sudaryti galimybę integruotis socialinės rizikos grupės vaikams į šeimą, į visuomenę;

– padėti vaikams, esantiems sudėtingose situacijose, pagrindinį dėmesį skiriant vaikų teisių pažeidimams;

–  nemokamo nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas;

–  bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir įstaigomis.

Teikiamos socialinės paslaugos:

  • informavimo;
  • konsultavimo;
  • tarpininkavimo ir atstovavimo;
  • sociokultūrinės paslaugos (pamokų ruoša, meninių įgūdžių lavinimo užsiėmimai (piešimas, rankdarbiai, dekupažas, origami ir kt.), diskusijos, popietės, šventiniai renginiai, išvykos, fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai);
  • esant poreikiui bus organizuojamos individualios psichologo konsultacijos.
  • socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (užsiėmimai grupėse: bendravimo, psichosocialinių įgūdžių ugdymo, kompiuterinio raštingumo įgūdžių lavinimas, meno terapijos). 

Norint tapti dienos centro paslaugų gavėju, vaikų tėvams (globėjams) reikia pateikti:

  • vaiko gimimo liudijimą (kopiją)
  • vaiko sveikatos pažymą (kopiją)
  • vieno iš vaiko tėvų (globėjų) prašymą priimti į vaikų dienos centrą (pildoma vietoje).

Darbo laikas vasaros laiku:

Pirmadienis: 14.00 val. iki 1800 val.

Antradienis: 14.00 val. iki 18.00 val.

Trečiadienis:14.00 val. iki 18.00 val.

Ketvirtadienis:14.00 val. iki 18.00 val.

Penktadienis:14.00 val. iki 18.00 val. 

Mokslo metų laiku: 

Pirmadienis: 14.30 val. iki 18.30 val.

Antradienis: 14.30 val. iki 18.30 val.

Trečiadienis:14.30 val. iki 18.30 val.

Ketvirtadienis:14.30 val. iki 18.30 val.

Penktadienis: 14.00 val. iki 18.00 val.

Švenčių dienomis nedirbama.

Savanoriams  suteikiama galimybė prisidėti organizuojant vaikų dienos centro užimtumo veiklas, augti ir tobulėti, kaip visapusiškoms asmenybėms bei įtvirtinti savo patirtis ir žinias per suteiktas atsakomybes.

Marcinkonių kaimo bendruomenės

Vaikų dienos centro „Šypsenėlė“ komanda:

Genė Čeplikienė – specialistė, pedagogė. 
Žaneta Kirdeikienė – specialistė, pedagogė.
 

Savanoriai:

Rimutė Avižinienė – socialinė ir laisvalaikio užimtumo darbuotoja. 
Roma Stankaitienė – buhalterė.

Loreta Skorbienė – bibliotekininkė.

Lina Korsakienė – Marcinkonių seniūnijos sporto organizatorė.

Kontaktai:

Tel.: 861045476; 868791411 

Miškininkų g. 53, Marcinkonių k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., LT-65302